Instrukcja warunkowa IF

Instrukcja warunkowa IF, to instrukcja pozwalająca na wykonanie kawałka kodu tylko wtedy, gdy jakiś warunek jest prawdziwy. A jeśli warunek nie jest prawdziwy, to nie chcemy, by coś się wykonało.

Klasy i obiekty

Co to jest klasa, co to jest obiekt? Jaka jest różnica pomiędzy klasą a obiektem?