Pętla WHILE

Zadaniem pętli WHILE – podobnie jak pętli FOR – jest wielokrotne wykonywanie instrukcji wewnątrz pętli.

Pętla FOR

Pętle pozwalają na wielokrotne wykonywanie tego samego kawałka kodu. Dzięki pętlom unikamy niepotrzebnego powtarzania tego samego kodu oraz precyzyjnie możemy sterować tym, ile razy coś ma się wykonać.

Instrukcja warunkowa IF

Instrukcja warunkowa IF, to instrukcja pozwalająca na wykonanie kawałka kodu tylko wtedy, gdy jakiś warunek jest prawdziwy. A jeśli warunek nie jest prawdziwy, to nie chcemy, by coś się wykonało.

Samochód z licznikiem kilometrów

W tym odcinku zobaczymy, jak do naszego samochodu można dodać licznik, który będzie zliczał przebytą drogę.

Klasy i obiekty

Co to jest klasa, co to jest obiekt? Jaka jest różnica pomiędzy klasą a obiektem?

Tworzenie diagramów klas

Pod adresem www.draw.io znajduje się darmowe narzędzie do tworzenia różnych diagramów. Można go także wykorzystać do zrobienia diagramów klas, co pokazuje poniższy film.

Instalacja Javy

Do programowania w Javie potrzebna będzie Java 🙂

Java albo jest już w systemie zainstalowana albo trzeba będzie ją pobrać  z Internetu i zainstalować.