Klasy i obiekty

Co to jest klasa, co to jest obiekt? Jaka jest różnica pomiędzy klasą a obiektem?

Tworzenie diagramów klas

Pod adresem www.draw.io znajduje się darmowe narzędzie do tworzenia różnych diagramów. Można go także wykorzystać do zrobienia diagramów klas, co pokazuje poniższy film.