Aplikacja konsolowa

Aplikacja konsolowa to program, który nie ma graficznego interfejsu, a generowane wyniki wyświetla w postaci tekstowej. Program taki można również wywołać w systemowej linii komend (np. w Windows poprzez Start → Uruchom → cmd).

W tym przykładzie zobaczymy, jak w Idei stworzyć aplikację konsolową, której wynikiem będzie wyświetlenie na ekranie napisu „Hello world!”. Skorzystamy z tego, że aplikacja taka może zostać uruchomiona w ramach środowiska IntelliJ IDEA i nie trzeba robić tego oddzielnie w linii komend.

IntelliJ IDEA

Aby utworzyć w Idei projekt nowej aplikacji konsolowej, wybieramy opcję File → New → Project. W oknie New Project zwracamy uwagę na dwie rzeczy:

  • wybranym typem projektu jest Java
  • w polu Project SDK widnieje wersja Javt zainstalowana w systemie. Jeśli jej brak, to musimy sami przy pomocy przycisku New wskazać Idei, gdzie na dysku znajduje się katalog z zainstalowaną Javą.

Po kliknięciu przycisku Next zaznaczamy opcję Create project from template (Utwórz projekt wykorzystując szablon) i wybieramy poniżej szablon Command Line App. Wybranie szablonu powoduje, że Idea za nas przygotuje potrzebną klasę i metodę, którą wypełnimy naszym kodem. Następnie wystraczy będzie uruchomić program i w okienku zobaczymy efekt działania. Po wybraniu szablonu klikamy Next.

W polu Project name wpisujemy nazwę naszego programu. Na podstawie wpisanej nazwy Idea utworzy katalog na dysku. Lokalizacja katalogu widoczna jest w polu Project location i oczywiście może zostać ona zmieniona według naszych potrzeb.

W ostatnim polu Base package wpisujemy nazwę domyślnego pakietu dla tworzonych klas. To znaczy, że jeśli jako nazwę pakietu wpiszemy np. pl.coderion, to wszystkie tworzone później klasy domyślnie znajdą się w tym pakiecie, a pełną nazwą klasy będzie pl.coderion.NazwaKlasy

Klikając przycisk Finish kończymy etap przygotowania nowego projektu. Na ekranie powinniśmy zobaczyć utworzony przez Ideę plik Main.java, a w nim klasę Main:

package pl.coderion;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
     // write your code here
    }
}

Teraz wystarczy, że w przygotowanej klasie w miejsce komentarza // write your code here wpiszemy naszą komendę do wyświetlania napisu na ekranie:

System.out.println("Hello world!");

Na koniec, aby uruchomić program, wystarczy kliknąć ikonę z zieloną strzałką.

Po kliknięciu nastąpi kompilacja kodu, a w okienku poniżej zostanie wyświetlony efekt działania programu.