Pierwsza aplikacja w Apache Wicket

Tym razem zobaczymy jak szybko przygotować przykładową aplikację w popularnym framework-u Apache Wicket. Na jej bazie aplikcję można łatwo rozwinąć i zmodyfikować do własnych potrzeb.