Pętla WHILE

Zadaniem pętli WHILE – podobnie jak pętli FOR – jest wielokrotne wykonywanie instrukcji wewnątrz pętli.

Konstrukcja pętli WHILE jest jeszcze prostsza niż pętli FOR.

while (warunek) {
 ...
}

Instrukcje wewnątrz pętli WHILE wykonywane będą tak długo, dopóki warunek pętli będzie spełniony czyli dopóki warunek będzie zwracał wartość true. W momencie kiedy warunek zacznie zwracać wartość false, działanie pętli zostanie przerwane.

Działanie pętli WHILE możemy tłumaczyć więc następująco: wykonuj instrukcje w pętli dopóki warunek jest spełniony.