Plan zajęć

 1. Klasy i obiekty
 2. Instalacja
 3. Pierwszy program w Greenfoot
 4. Instrukcja warunkowa IF
 5. Zmienne
 6. Pętle
 7. Aplikacja konsolowa
 8. Tablice
 9. Tabliczka mnożenia
 10. Zliczanie czasu wykonywania programu
 11. Sito Eratostenesa
 12. Funkcje
  1. Przeciążanie funkcji
  2. Uniwersalne funkcje
 13. Algorytm Euklidesa
 14. Instalacja Maven
 15. Wyjątki